İletişim
Adresimiz:
Malatya Teknopark A Blok Kat 1
Mail Adresimi:
ays@ayssoft.com
Telefon:
+90 850 297 76 38

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ayssoft

Hizmetlerimiz

e-Arşiv

Faturalarınızı elektronik ortama taşınıyor!

e-Arşiv Nedir?
e-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlıyor.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nca belirlenen standartlara uygun, e-Fatura mükellefi olmayan tüzel ve gerçek kişilere düzenlenen, oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlaması elektronik ortamda yapılan faturadır. Hukuki olarak kâğıt fatura ile aynı niteliklere sahiptir.

e-Arşiv Fatura Kullanma Zorunluluğu Kimlere Aittir?

  • İsteğe bağlı olarak veya zorunlu e-Fatura‘ya geçiş yapmış tüm mükellefler
  • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları ve aracı hizmet sağlayıcıları (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)
  • İnternet üzerinden mal/hizmet satışı yapanlar, satış hasılatları 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler (ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar)
  • Gelir İdare Başkanlığı'nın yazılı bildirim yaptığı mükellefler (en az 3 ay süre vermek suretiyle)

e-Arşiv Fatura’ya Nasıl Geçebilirsiniz?
Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz!

Ayssoft

Kazançlar

Yüksek Hız
Düşük Maliyet
Kolay Arayüz