İletişim
Adresimiz:
Malatya Teknopark A Blok Kat 1
Mail Adresimi:
ays@ayssoft.com
Telefon:
+90 850 297 76 38

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ayssoft

Hizmetlerimiz

e-Bilet

Biletiniz istediğiniz her an yolunuzu açsın!

e-Bilet Nedir?
Elektronik bilet, iletilmesi gereken kişiye/birime elektronik aralar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge formatıyla hazırlanmış bilettir.

415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayınlanması ile birlikte deniz ve kara yolları üzerinden şehirler/uluslar arası yolcu taşımacılığında elektronik bilet uyglaması yürürlüğe girmiştir. Buna ek olarak, karayolları üzerinden yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesini düzenleme imkanına da sahip olmuştur.

e-Bilet Mükellefi Misiniz?
- Tüzel kişi mükelleflerin, 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilmiş olan elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları gerekmektedir.
- Gerçek kişi mükelleflerin, güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
- Bu tebliğde açıklanmış olan usul ve esaslara uygun olacak şekilde, elektronik bilet ve yolcu listesi düzenleme ve biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlanmış olunmalıdır.
- Tebliğin 8 numaralı bölümünde belirlenmiş olan raporlama ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli hazırlık ve altyapı tamamlanmış olunmalıdır.

e-Bilet Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

  • 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler
  • 1/1/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren)
  • 1/7/2020 (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar
  • Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri

Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Düzenlenmesi ve Elektronik Biletin Teslimi
Elektronik biletlerin, dijital ortamda düzenlenmesi, araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak karşınızdaki muhattabın istemesi durumunda, izin alan mükellefler düzenledijkleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kağıt olarak teslim edeceklerdir. Kağıt çıktının verilmesi halinde ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanmasına kaşelenmesine gerek yoktur.

Elektronik biletler, kağıt baskısı alınacak şekilde yolcuya iletilmelidir.

Raporlama: Elektronik bilet ve elektronik yolcu listelerinin düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna (saat 23:59’a) kadar www.efatura.gov.tr internet adresinden GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

İmzalama: Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır. İstenilmesi durumunda XAdES-T, XAdES-A gibi daha çok bilgi içeren yöntemler kullanabilirler.

e-Bilet'e Nasıl Geçebilirsiniz?
Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz!

Ayssoft

Kazançlar

Yüksek Hız
Düşük Maliyet
Kolay Arayüz