İletişim
Adresimiz:
Malatya Teknopark A Blok Kat 1
Mail Adresimi:
ays@ayssoft.com
Telefon:
+90 850 297 76 38

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ayssoft

Hizmetlerimiz

e-İrsaliye

Sevkiyat süreçlerinizi hızlandırın!

e-İrsaliye Nedir?
e-İrsaliye, Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen şartlara uygun olarak hazırlanmış, kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahip olan ve kağıt irsaliye yerine geçen elektronik sevk irsaliyeleridir.

e-İrsaliye Uygulaması Nedir?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan e- İrsaliye ve e-İrsaliye yanıtlarının, taraflar arasında veri güvenlği sağlanarak aktarılmasına imkan veren uygulamadır.

e-İrsaliye Kullanma Zorunluluğu Kimlere Aittir?
Ciroya Bağlı Geçiş Zorunlulukları

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinin brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır

Ciroya Bağlı Olmayan Geçiş Zorunlulukları

 • EPDK’ndan Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki mallara ilişkin faaliyetleri nedeniyle lisans alanlar
 • Pazarlanmasını Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malların imalatı, inşası, ithali ve ana bayisi/distribütörü şeklinde gerçekleştirenler
 • Maden Kanunu kapsamındaki düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler
 • Şeker Kanununun 2. Maddesinin e bendinde yer verilen şekerin imalini gerçekleştirenler
 • Tarım ve Orman Bakanlığı'nca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunanlar
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

söz konusu işlemlerinin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye’ye geçmek zorundadır.

e-İrsaliye Özellikleri Nelerdir?

 • Kağıt irsaliye ile aynı özellikleri taşır!
 • 10 yıl süreyle dijital ortamda güvenle saklanır!
 • Geriye dönük e-İrsaliye verilerinize kolayca ulaşırsınız!
 • Dijital ortamda verilerinizin güvende olduğundan emin olursunuz!
 • Alıcı kişiye/kuruma veriler anında ulaşırken kabul/red/iade süreçlerini çok daha hızlı gerçekleştirirsiniz!
 • Verileriniz elektronik ortamda iletildiğinden yolda kaybolba, zarar görme gibi sorunlarla karşılaşmazsınız!
 • Kağıt kullanımına son vererek doğaya büyük bir katkıda bulunmuş olursunuz!

e-İrsaliye'ye Nasıl Geçebilirsiniz?
Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz!

Ayssoft

Kazançlar

Yüksek Hız
Düşük Maliyet
Kolay Arayüz