İletişim
Adresimiz:
Malatya Teknopark A Blok Kat 1
Mail Adresimi:
ays@ayssoft.com
Telefon:
+90 850 297 76 38

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Ayssoft

Blog

180

Veri Güvenliği Neden Önemli?

Online işlemlerde kullanıcıların aklında en çok yer edinen konu veri güvenliğinin sağlanması.

Kişisel Verilerin korunması amacıyla alınan tedbirler, iç denetim mekanizması, risk etki matrisi hazırlama, zafiyet ve tehdit analizinin yapılması, sürdürülebilir güvenlik sisteminin kurulması ve uygun aksiyon planlarının sürülmesi hizmetlerini kapsar.

– Kişisel verilerin korunmasını sağlamak
– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek

amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari yönetim veri sorumlusunun zorunlulukları arasındadır.

Ayssoft Bilgi Teknolojileri olarak birincil hedefimiz güvenlik konusundaki tüm risk, olasılık ve tehlikelere karşı koruma sağlamaktır. Yıllardır geliştirdiğimiz projelerimizde edindiğimiz deneyime dayanan veri güvenliği tecrübemiz hangi metadodoljileri uyguluyor?

 • Tehlike ve Olası Riskler İçin Analiz Çalışması
 • Yetki / Rütbe Kontrol Mekanizması
 • Kullanıcı Profili Yönetim Paneli
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Açık ve Bug Testleri
 • Uygulama Açık ve Bug Testleri
 • Veri Kaybını Önleyecek Yedekleme Sistemleri
 • Saldırı Önlem ve Tespit Sistemleri
 • Lokasyon ve Kullanıcı Kayıt Onay Sistemi
 • Düzenli Yedekleme Sistemleri
 • Veri Maskeleme / Şifreleme
 • Anonim Giriş Engelleme Çözümleri

Bilgi güvenliğini, yönetm ve operasyon süreçlerinin bir bileşeni olarak ele aldığımızda tüm kuruluş ve çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle görevi farketmeksizin her çalışanın büyük bir titizlik, hassasiyet ve dikkat içerisinde olması gerekmekteir. Ayrıca bilgi varlıklarını kullanan iş ortağı, tedarikçi ve müşterinin de bu bilinçte olması gerekir.